در نيست            راه نيست شب نيست                ماه نسيت نه روز و               نه افتاب ما        بيرون زمان ايستاده ايم با دشنه ی تلخی              در ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 18 بازدید
آبان 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
آذر 85
1 پست
تیر 85
2 پست
خرداد 85
2 پست
اسفند 84
1 پست
بهمن 84
12 پست
دی 84
1 پست